Główne okno aplikacji. Jest to zarówno widok podsumowywujący jak i główny panel sterujący. Za pomocą tego okna możesz szybko uzyskać dostep do wielu funkcji programu. Lista wszystkich kategorii produktów ułożonych w strukturę hierarchiczną. Okno statystyk dla konto bankowych. Widok pokazuje ilość pieniędzy w funkcji czasu na wyspecyfikowanych kontach bankowych. Statystyki ceny pojedynczego produktu. Okno ułatwia analizę różnic w cenie produktu w funkcji czasu. Widok wydatków dla kategorii produktów. Widok pokazuje jaka kwota pieniędzy zostala wydana na okreslona gałąź produktów w określonym czasie. Dystrybucja wydatków w dniach miesięcy. Szczegółowy raport kupionych produktow w określonym przedziale czasowym. Widok przychodów. Widok umożliwia filtrowanie przychodów do poszczególnych osób i kont bankowych. Widok pokazuje transakcje w funkcji czasu. Widok posiada możliwości filtrowania wyników aby zobaczyć wybrane poddrzewo kategorii produktów. Statystyki wydatków w poszczególnych dniach tygodnia. Raport transakcji z wybranego okresu czasowego. Rozkład wydatków w poszczególnych miesiącach roku. Widok zarządzania transakcjami. Widok umożliwia również ustawienia pewnych warunków filtrowania wyników. Okno dodawania nowego konta bankowego. Okno dodawania nowej osoby. Okna dodawania nowego zakupu do transakcji. Okno dodawania nowej transakcji. Okno konfiguracji applikacji. Okno edycji kategori produktów. Widok konfiguracji ustawień dla wymiany danych pomiędzy windows mobile i aplikacją. Okno zarządzania przychodami. Okno zarządzania kontami bankowymi. Zarządzanie listą osób. Okno pozwala na zarządzanie zdefinowanymi osobami, które mogą być przypisywane do operacji. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok parametrów dla synchronizacji z PC. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok z ustawieniami aktywnego konta bankowego dla dodawanych transakcji. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok przychodów. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok dodawania transakcji. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok z dodanymi transakcjami. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Dodawanie nowej kategorii produktów. Aplikacja klienta dla Windows Mobile. Widok z drzewem wszystkich kategorii produktów.